Innovatie Bootcamp – Design Thinking

In deze Innovatie Bootcamp maakt u op praktische manier kennis met ‘Design Thinking’. Dit is een innovatietechniek voor het ontwerpen van nieuwe producten, diensten, oplossingen en zelfs complexe systemen.

“Design thinking helps a business or organization connect better with the people it serves. It matches people’s needs with what is technologically feasible and viable as business strategy or institutional policy. Design thinking is a way of being agile and flexible, putting people first in a world of change.”

In Silicon Valley past 30% van de start-ups design thinking toe. Corporates zoals Google, IBM en Procter & Gamble innoveren met design thinking. Ook onder publieke organisaties wordt design thinking steeds populairder.

In de Innovation Bootcamp doorloopt u een mini-innovatieproces waarbij u diverse Design Thinking technieken toepast op een case.

Stappen van het innovatieproces die worden doorlopen:

  • Research: het verkrijgen van dieper inzicht in de eindgebruiker, klant of burger
  • Probleemidentificatie
  • Ideeën genereren en selecteren
  • Prototyping & Testing
  • Pitching                                                                                                                                

(Ideo)

Voor elke stap ontvangen deelnemers concrete instructies.

Optioneel: Aan het einde van de bootcamp pitchen deelnemers hun innovaties voor een jury. De jury beoordeelt de innovaties aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en het winnende team ontvangt een prijs.

Na het doorlopen van dit innovatieproces vindt er een reflectie plaats. Hierbij wordt stilgestaan bij de procesfasen, technieken, kernwaarden en kracht van design thinking.

In het tweede deel van de bootcamp vindt een verdere verdieping plaats. Mensen krijgen extra design thinking handvatten en technieken aangereikt voor het inleven en verdiepen in de klant / eindgebruiker, het identificeren van vraagstukken, het genereren & beoordelen van ideeën, prototyping en het effectief communiceren over je ideeën en innovaties door middel van storytelling. Hierbij wordt interactief met de deelnemers besproken hoe deze handvatten en technieken specifiek binnen Ahold toegepast en benut kunnen worden.

Tot slot wordt interactief besproken hoe u opgedane ervaringen kunt toepassen in uw organisatie of werk. De volgende dag kunt u Design Thinking direct gebruiken bij het vernieuwen van producten, diensten of oplossingen voor uw klanten of doelgroep.

Deze rollercoaster bootcamp is een echte aanrader als u praktische ervaring op wilt doen met design thinking. Key words; high energy, high creativity, fun.

De duur van de Innovatie Bootcamp variëert van 1,5 uur tot meerdere dagen afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Voor boekingen of meer informatie over deze Innovatie Bootcamp, neem contact op.

Terug naar ‘Innovatie’ en ‘Training en Opleiding’.