Innovatie

Spring Company begeleidt bij de totstandkoming van innovaties en vergroot de innovatiekracht van organisaties.

Daartoe biedt Spring Company de volgende diensten:

 • Het faciliteren van innovatieprojecten. Spring Company begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en oplossingen.
 • Advies en begeleiding op het gebied van innovatiemanagement. Succesvol vormgeven van innovatie binnen organisaties en het vergroten van de innovatiekracht van organisaties.
 • Training en opleiding voor de ontwikkeling van innovatievaardigheden en mindset.
 • Lezingen. Het inspireren van mensen door het delen van kennis en ervaring.

Voor Spring Company is innovatie geen doel op zich, maar een middel om te groeien en uw producten/diensten en organisatie waardevoller, slimmer of duurzamer te maken. Dit houdt Spring Company altijd in ogenschouw bij het vormgeven van innovatie bij haar opdrachtgevers.

Spring Company is geen adept van een specifieke innovatietechniek. Spring Company past veel design thinking toe, maar gebruikt evengoed andere methodieken. Het gaat er om voor elk project en elke fase van het innoveren de juiste methodieken en werkvormen toe te passen. Spring Company put daarvoor uit een breed pakket van methodieken. Alle kennis, methodieken, modellen zijn voor zover mogelijk wetenschappelijk gevalideerd.

Kijk voor voorbeeldprojecten bij Updates.

Spring Company begeleidt organisaties bij de totstandkoming van innovaties. Van het signaleren van kansen, het genereren van eerste ideeën, het ontwikkelen van business cases tot implementatie. Dit kan variëren van een korte sessie voor genereren van ideeën tot begeleiding van een langdurig innovatieproject.

Spring Company Innovatie Bootcamp

De Innovatie Bootcamp is een beproefde methode van Spring Company om in 4 tot 8 uur nieuwe oplossingen of proposities voor uw klanten te bedenken en testen. Lees meer.

Spring Company Innovatie Hatch

De Spring Company Innovatie Hatch is een programma van enkele maanden waarin circa 12 deelnemers individueel en/of in teams aan innovatieprojecten werken. De innovatie betreft een product, dienst of oplossing voor uw organisatie. Resultaat zijn gevalideerde concepten, klaar voor implementatie! Lees meer.

Tailored facilitation & coaching

Naast de bovenstaande concepten, biedt Spring Company maatwerk begeleiding en coaching voor innovatieprojecten. Voor meer informatie, neem contact op.

In het bedrijfsleven wordt innovatie steeds meer als must gezien. Maar voor veel organisaties is het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Hoe organiseer en stimuleer je innovatie?

In de praktijk worden verschillende aanpakken en methodieken toegepast. Organisaties zoeken naar de beste benadering. Maar er is geen one-size-fits all. Innovatie is namelijk contextafhankelijk. Verschillende opties hebben uiteenlopende voor- en nadelen. De afwegingen die je maakt, hangen af van de situatie van uw organisatie.

Daarom brengt Spring Company eerst de innovatiebehoefte van haar opdrachtgevers in kaart. Wat zijn de doelen van de organisatie? Welke nieuwe disruptieve technologieën liggen in jouw markt op de loer? Wat voor type innovatie is er nodig? Nieuwe processen, diensten, producten, werkwijzen of juist een ander business model? Moet en/of wil je incrementeel of radicaal innoveren? Wat zijn prioriteiten? Hoe snel moet er geïnnoveerd worden? Hoe kapitaalkrachtig is de organisatie? Wat is haar innovatie-ervaring? Dit zijn enkele van de vragen waarmee Spring Company het ontwerp van innovatiestrategieën en -programma’s start. Aan de hand van een goede analyse en strategie, maakt u gemakkelijker doordachte en betere keuzes maken voor het organiseren van innovatie in uw organisatie.Spring Company hanteert een Innovatiescan om te identificeren wat in uw organisatie de sterktes, zwaktes en uitdagingen zijn op het gebied van innovatie. Op basis van de resultaten van deze scan begeleidt Spring Company uw organisatie bij het vergroten van het innovatief vermogen. De belangrijkste pijlers hierbij zijn:

 • Janne Vereijken Innovatie Spring CompanyHet ontwikkelen van een innovatiestrategie
 • Het organiseren van innovatie
 • Het vormgeven van het innovatieproces
 • Het ontwikkelen van innovatiecompetenties
 • Het creëren van een innovatieve organisatiecultuur

Spring Company biedt uiteenlopende workshops, trainingen, masterclasses, bootcamps en opleidingen op het gebied van innovatie. Hieronder vindt u een overzicht. Wilt u weten wat Spring Company voor uw organisatie kan betekenen, neem contact op. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van open inschrijving masterclasses, bootcamps en workshops.

Innovatie Bootcamp – Design Thinking.

Leren innoveren op een zeer praktische manier! In deze rollercoaster Innovatie Bootcamp doorlopen deelnemers in groepen een mini-innovatieproces. Lees meer.

Innovatie Opleiding.

De opleiding heeft als doel om de persoonlijke innovatiekracht van mensen te vergroten. Deelnemers maken kennis en oefenen met de verschillende aspecten, vaardigheden en technieken van het innoveren. Lees meer.

Masterclass Innoveren met Big Data.

In deze masterclass krijgen deelnemers handvatten hoe te innoveren met big data. Deze handreikingen worden geïllustreerd aan de hand vanuiteenlopende voorbeelden van big data toepassingen in verschillende sectoren. En in deze actieve masterclass ontdek je welke kansen big data jouw organisatie biedt. Lees meer.

Masterclass TECH & MONEY – Hoe geld te verdienen met nieuwe technologie?

De vraag van technologische innovaties is nog vaak: hoe gaat mijn product of dienst een inkomstenstroom opleveren zodat we de (investerings)kosten eruit halen en winst boeken? Of op welke manier gaan we er kosten mee besparen? Deze masterclass biedt inzichten en inspiratie voor het ontwerpen van een eigen verdienmodel. Lees meer

Masterclass Innovatiemanagement.

Wat heb je nodig om succesvol te kunnen innoveren? En hoe word je als organisatie innovatiever? Deze masterclass is voor directeuren, leidinggevenden, innovatiemanagers en professionals van uiteenlopende sectoren die innovatie in hun organisatie willen versnellen. Lees meer.

Masterclass en trainingen Innovatief Leiderschap.

Om werkelijk een innovatieve organisatiecultuur te creëren en innovatie te borgen binnen de organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de leiders van een organisatie. Maar hoe stimuleer innovatie je als bestuurder, directie of manager? Lees meer.

Visual Innovation Bootcamp.

Visualisatie, het vertalen van een mentaal beeld naar een fysiek beeld, helpt enorm bij innovatie. Met de Visual Innovation Bootcamp ervaar je hoe je op een visuele manier kunt innoveren. Lees meer

Maatwerk workshops en opleidingen.

Spring Company biedt graag maatwerk op basis van uw behoeften en wensen. Denk aan:

 • Training in specifieke technieken of aspecten van het innoveren
 • Toespitsing op uw bedrijfstak
 • Maatwerk op basis van uw specifieke organisatie- of leerdoelen
 • Maatwerk op basis van beschikbare tijd of deelnemersaantallen
 • etc.

Voor boekingen of meer informatie, neem contact op.

In haar keynotes geeft Janne praktische handvatten voor innovatie. Ze maakt op doortastende wijze duidelijk welke facetten van belang zijn om innovatie te versnellen, organiseren, stimuleren en onderdeel te maken te maken van het DNA van je organisatie. Aan de hand van herkenbare cases illustreert Janne Vereijken hoe ze samen met ondernemers en bedrijven effectief vorm geeft aan innovatie. Ook geeft ze altijd op maat aanbevelingen voor de specifieke uitdagingen van het aanwezige publiek. Haar presentatiestijl is energiek en enthousiasmerend.

Thema’s:

 • A Guide To Kick-ass Innovation
 • TECH&MONEY, hoe geld te verdienen met nieuwe technologie?
 • Innovatie in het DNA van je organisatie
 • Innovatie versnellen
 • The Innovator’s Mindset
 • Het creëren van een innovatieve organisatiecultuur
 • Innovatief leiderschap
 • Het vergroten van je persoonlijke innovatiekracht
 • Innoveren met Big Data
 • Janne Vereijken gaat graag in gesprek en maakt lezingen en workshops op maat.

Voor meer informatie of boekingen neem contact op.