Spring Company Innovatie Hatch 

De Spring Company Innovatie Hatch is een programma van enkele maanden waarin circa 12 deelnemers individueel en/of in teams aan innovatieprojecten werken. De innovatie betreft een product, dienst of oplossing voor uw organisatie. Deelnemers kiezen zelf een onderwerp of ze maken een keuze uit een voorselectie van relevante onderwerpen die innovatiekansen voor uw organisatie vormen.

Het programma van de Innovatie Hatch omvat 6 workshops van 1 dag. Tijdens deze workshops krijgen deelnemers de relevante innovatietools, methodieken en modellen voor hun cases aangereikt. In de tussentijd (periodes van 2 tot 4 weken) werken deelnemers zelfstandig of in teams aan hun innovatieproject. Hierbij kunnen deelnemers een beroep doen op coaching van Spring Company.

Aan het einde van het programma pitchen deelnemers hun innovaties voor een jury. Deze bestaat uit decision makers van uw organisatie. Doorgaans zijn dit leden van de directie en Raad van Bestuur. De jury kan aangevuld worden met externen: innovatie experts of experts in uw markt. De jury beoordeelt welke innovatie het beste inspeelt op klantbehoeften, de meeste waarde voor de organisatie creëert en ook haalbaar is. Daarnaast bepaalt de organisatie welke van de innovaties ook geïmplementeerd worden.

Programma

Tijdens het programma doorlopen deelnemers de volgende stappen:

  • Innovatie challenge: het formuleren van een uitdagende innovatie-opdracht.
  • Research: het verkrijgen van dieper inzicht in de behoeften van klanten, innoveren door analyse van trends & ontwikkelingen
  • Probleemidentificatie: het analyseren en reframen van vraagstukken en uitdagingen.
  • Ideeën genereren, evalueren en beoordelen aan de hand van diverse innovatietechnieken
  • Prototyping & testing: het uitwerken van producten, diensten, processen, werkwijzen of business modellen.
  • Business case: het ontwikkelen van een passend business model en het opstellen van de business case.
  • Validatie: het testen van aannames van zowel de propositie als het business model.
  • Pitching: het presenteren van de innovaties aan de jury.

Deelnemers: circa 12 personen

Looptijd: enkele maanden, afhankelijk van het aantal weken dat tussen de workshops wordt gepland. De planning het programma wordt in overleg gemaakt.

Duur workshops: 6 dagen + pitch event

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de Innovatie Hatch, neem contact op.

Terug naar “Innovatie”.