Strategie

Als facilitator begeleidt Spring Company organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën. Denk aan het ontwikkeling van nieuwe business modellen, groeistrategieën of het herijken en aanpassen van bestaande strategieën.

Kijk voor voorbeeldprojecten bij Updates.

Afhankelijk van uw specifieke vraag en behoeften ontwerpt Spring Company het strategieproces voor uw organisatie. Denk hierbij aan tijdsplanning, programma, de wijze van dataverzameling, de inzet van de relevante technieken en modellen, passende werkvormen en een taak- en rolverdeling voor de betrokkenen bij het strategieproces. Afhankelijk van het doel, de vraag, beschikbare tijd en gewenste diepgang kunnen strategieprocessen variëren van een pressure cooker dag tot een langdurig project van een aantal maanden.


afbeelding-142Spring Company heeft een faciliterende rol bij strategie-ontwikkeling. Dit houdt in dat Spring Company het strategieproces met bijbehorende passende werkvormen, technieken en modellen ontwerpt. Vervolgens begeleidt Spring Company directies, managementteams en vaak ook medewerkers bij het doorlopen van dit strategieproces om tot concrete en gedragen resultaten te komen. Het eigenaarschap van beslissingen en plannen ligt zo bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dit vergroot het draagvlak voor de strategie en maakt de implementatie gemakkelijker.

Spring Company maakt gebruik van visualisatie. Hierbij worden vraagstukken en strategieën vertaald naar beeld in de vorm van tekeningen of illustraties. Visualisatie ondersteunt het denkproces en helpt om effectief te communiceren. Zo is het te gebruiken om inzicht te krijgen in complexe vraagstukken en thema’s, om een strategie of visie te communiceren, toekomstige scenario’s te verbeelden, sessies samen te vatten of om je business uit te leggen.

Ideeën bedenken en plannen maken is één, ze ook succesvol uitvoeren is een tweede. In samenwerking met partners helpt Spring Company bij toepassing van nieuwe technologie in uw organisatie. Denk digitalisering van uw producten, diensten of operatie, de inzet van virtual reality, kunstmatige intelligentie, big data of internet of things.