Praktische informatie

10 tot 20 personen

3 of 6 dagen + pitch event

Van Janne Vereijken heb ik tijdens de innovatieopleiding veel mogen leren. Ze is iemand die met enthousiasme en veel creativiteit je weet te inspireren en nog belangrijker aan het denken weet te zetten. Zeker op de momenten dat je vast lijkt te lopen komt Janne met nieuwe invalshoeken. Door de opleiding van Janne heb ik weer anders leren kijken en mijn eigen creativiteit nog meer weten te ontwikkelen! Ze is een krachtige en sprankelende persoonlijkheid!

Marleen de Boer, TVM verzekeringen

Innovatie Opleiding

Spring Company Innovatie Opleiding

 

De opleiding heeft als doel om de persoonlijke innovatiekracht van mensen te vergroten. Deelnemers maken kennis en oefenen met de verschillende aspecten, vaardigheden en technieken van het innoveren. De volgende onderwerpen en vaardigheden komen aan bod:

  • Innoveren door analyse van trends & ontwikkelingen
  • Research: het verkrijgen van dieper inzicht in de behoeften van klanten
  • Probleemidentificatie: het analyseren en reframen van vraagstukken
  • Ideeën genereren, evalueren en beoordelen aan de hand van diverse innovatietechnieken
  • Het ontwikkelen en optimaal benutten van creativiteit
  • Prototyping & testing: het uitwerken en valideren van producten, diensten, processen, werkwijzen of business modellen.
  • Het creëren van draagvlak voor je innovatie en omgaan met weerstand

 

WERKWIJZE

De werkwijze is ‘hands-on’. Deelnemers oefenen en passen technieken direct toe op een eigen innovatiecase. Cases betreffen aanpassingen van of nieuwe producten, diensten, processen, werkwijzen of business modellen. Mensen kiezen tijdens de opleiding zelf een innovatiecase of brengen deze bij aanvang in. Deelnemers kunnen zowel individueel als in groepen aan een case werken.

 

Optioneel: als afsluiting van de opleiding presenteren deelnemers hun case op een pitch event voor een jury bestaande uit decision makers uit de eigen organisatie. Bij het pitch event kunnen ook andere collega’s worden uitgenodigd. Zo worden innovatieverhalen binnen de organisatie verspreid en wordt het presenteren van nieuwe ideeën gecultiveerd.

 

Het betreft 6 aparte opleidingsdagen. Deze dagen kunnen een ochtend en middag of een middag en avond beslaan. Tussen de opleidingsdagen door werken deelnemers hun cases verder uit. Tijdens de sessie ontvangen deelnemers praktische handvatten om zelfstandig te werken aan de hun innovatiecase. Indien deelnemers buiten de sessies individueel ondersteund willen worden bij hun case, dan bestaat de mogelijkheid om Spring Company vragen te stellen via telefoon en e-mail. Mocht er meer behoefte zijn aan begeleiding bij het uitwerken van de cases, dan kan extra coaching worden ingebouwd in het programma.