INNOVATIE
Janne Vereijken
Van Janne Vereijken heb ik tijdens de innovatieopleiding veel mogen leren. Ze is iemand die met enthousiasme en veel creativiteit je weet te inspireren en nog belangrijker aan het denken weet te zetten. Zeker op de momenten dat je vast lijkt te lopen komt Janne met nieuwe invalshoeken. Door de opleiding van Janne heb ik weer anders leren kijken en mijn eigen creativiteit nog meer weten te ontwikkelen! Ze is een krachtige en sprankelende persoonlijkheid!‬‬

Marleen de Boer, TVM verzekeringen

Als facilitator begeleidt Spring Company innovatieprojecten, van pressure cooker sessies en design sprints tot langere programma’s. Door middel van training en opleiding vergroot de innovatiekracht van teams en organisaties.

UITDAGINGEN

Spring Company wordt benaderd voor vragen zoals: Op welke vlakken moeten we innoveren? Waar liggen de kansen voor onze organisatie? In welke technologieën moeten we investeren? Hoe vergroten we de innovatiekracht van onze teams? Hoe kan een nieuwe generatie leiders innovatie stimuleren? Hoe kunnen we op grotere schaal duurzame toegevoegde waarde bieden aan onze doelgroep? Hoe vernieuwen we ons productaanbod?

EXPERTISE

Begeleiding Innovatieprojecten

Spring Company begeleidt organisaties bij de totstandkoming van innovaties. Van het signaleren van kansen, het genereren van eerste ideeën, het ontwikkelen van business cases tot implementatie. Dit kan variëren van een korte sessie voor genereren van ideeën tot begeleiding van een langdurig innovatieproject.

De Innovatie Bootcamp is een beproefde methode van Spring Company om in 4 tot 8 uur nieuwe oplossingen of proposities voor uw klanten te bedenken en testen.

Spring Company begeleidt innovatieprogramma’s van enkele maanden waarin circa 12 deelnemers individueel en/of in teams aan innovatieprojecten werken. De innovatie betreft een product, dienst of oplossing voor uw organisatie. Resultaat zijn gevalideerde concepten, klaar voor implementatie!

Innovatie begeleiding & coaching

Naast de bovenstaande concepten, biedt Spring Company maatwerk begeleiding en coaching voor innovatieprojecten.

Innovatiemanagement

In het bedrijfsleven wordt innovatie steeds meer als must gezien. Maar voor veel organisaties is het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Hoe organiseer en stimuleer je innovatie?

 

In de praktijk worden verschillende aanpakken en methodieken toegepast. Organisaties zoeken naar de beste benadering. Maar er is geen one-size-fits all. Innovatie is namelijk contextafhankelijk. Verschillende opties hebben uiteenlopende voor- en nadelen. De afwegingen die je maakt, hangen af van de situatie van uw organisatie.

Daarom brengt Spring Company eerst de innovatiebehoefte van haar opdrachtgevers in kaart. Wat zijn de doelen van de organisatie? Welke nieuwe disruptieve technologieën liggen in jouw markt op de loer? Wat voor type innovatie is er nodig? Nieuwe processen, diensten, producten, werkwijzen of juist een ander business model? Moet en/of wil je incrementeel of radicaal innoveren? Wat zijn prioriteiten? Hoe snel moet er geïnnoveerd worden? Hoe kapitaalkrachtig is de organisatie? Wat is haar innovatie-ervaring? Dit zijn enkele van de vragen waarmee Spring Company het ontwerp van innovatiestrategieën en -programma’s start. Aan de hand van een goede analyse en strategie, maakt u gemakkelijker doordachte en betere keuzes maken voor het organiseren van innovatie in uw organisatie.

Spring Company hanteert een Innovatiescan om te identificeren wat in uw organisatie de sterktes, zwaktes en uitdagingen zijn op het gebied van innovatie. Op basis van de resultaten van deze scan begeleidt Spring Company uw organisatie bij het vergroten van het innovatief vermogen. De belangrijkste pijlers hierbij zijn:

 

• Het ontwikkelen van een innovatiestrategie
• Het organiseren van innovatie
• Het vormgeven van het innovatieproces
• Het ontwikkelen van innovatiecompetenties

 

Het creëren van een innovatieve organisatiecultuur

Lezingen
Janne_Vereijken_Spring_Cooompany_boek_als-spreker

Boek Janne Vereijken als spreker

Janne Vereijken (Spring Company) staat garant voor actuele kennis, inspirerende voorbeelden uit haar jarenlange ervaring met diverse opdrachtgevers en een aanstekelijke energie.

Training & Opleiding

Spring Company biedt uiteenlopende workshops, trainingen, masterclasses, bootcamps en opleidingen op het gebied van innovatie. Hieronder vindt u een overzicht.

Leren innoveren op een zeer praktische manier! In deze rollercoaster Innovatie Bootcamp doorlopen deelnemers in groepen een mini-innovatieproces.

De opleiding heeft als doel om de persoonlijke innovatiekracht van mensen te vergroten. Deelnemers maken kennis en oefenen met de verschillende aspecten, vaardigheden en technieken van het innoveren.

In deze masterclass krijgen deelnemers handvatten hoe te innoveren met big data. Deze handreikingen worden geïllustreerd aan de hand vanuiteenlopende voorbeelden van big data toepassingen in verschillende sectoren. En in deze actieve masterclass ontdek je welke kansen big data jouw organisatie biedt.

Wat heb je nodig om succesvol te kunnen innoveren? En hoe word je als organisatie innovatiever? Deze masterclass is voor directeuren, leidinggevenden, innovatiemanagers en professionals van uiteenlopende sectoren die innovatie in hun organisatie willen versnellen.

Om werkelijk een innovatieve organisatiecultuur te creëren en innovatie te borgen binnen de organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de leiders van een organisatie. Maar hoe stimuleer innovatie je als bestuurder, directie of manager?

Spring Company Janne Vereijken Masterclass TECH&MONEY

De vraag van technologische innovaties is nog vaak: hoe gaat mijn product of dienst een inkomstenstroom opleveren zodat we de (investerings)kosten eruit halen en winst boeken? Of op welke manier gaan we er kosten mee besparen? Deze masterclass biedt inzichten en inspiratie voor het ontwerpen van een eigen verdienmodel.

Visualisatie, het vertalen van een mentaal beeld naar een fysiek beeld, helpt enorm bij innovatie. Met de Visual Innovation Bootcamp ervaar je hoe je op een visuele manier kunt innoveren.

Masterclass maatwerk

Maatwerk Workshops & Opleidingen

Spring Company biedt graag maatwerk op basis van uw behoeften en wensen. Denk aan:

  • Training in specifieke technieken of aspecten van het innoveren
  • Toespitsing op uw bedrijfstak
  • Maatwerk op basis van uw specifieke organisatie- of leerdoelen
  • Maatwerk op basis van beschikbare tijd of deelnemersaantallen
  • etc.