Archief

CASE: WOZ waardebepaling     Aanleiding en opdracht: informatievoorziening WOZ   In opdracht van Gemeentebelastingen Drechtsteden werkt Spring Company i.s.m. de Staat Van Het Web aan een innovatie vraagstuk rond de WOZ. De WOZ-waarde van huizen wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Op basis hiervan worden belastingen geheven.   De vraag...

Design sprint en ontwikkeling van online platform PSYience   In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft Spring Company in samenwerking met Bliss Digital het online platform PSYience ontwikkeld. Het doel van het platform is de online interactie tussen wetenschappers en clinici bevorderen teneinde de psychiatrie...

Anti-Discrimination Hackathon 2020   Janne Vereijken was facilitator van de online Anti Discrimination Hackathon 2020.   Het thema van de hackathon was gender discriminatie en geautomatiseerde recruitmentprocessen. Discriminatie blijft een veelvoorkomend probleem op de arbeidsmarkt. Er zitten vooroordelen in het beoordelen en selecteren van kandidaten. Deze vooroordelen leiden tot...

Check dit webinar over content design bij de Gebruiker Centraal! Hierin vertelt Janne Vereijken een project waar Spring Company momenteel aan werkt. Haar boodschap en praktische adviezen hebben niet alleen betrekking op content design, maar op allerlei innovatieprojecten...