Business Model Innovatie

Categorie
Nieuws, Projecten
Over dit project

Spring Company geeft in samenwerking met Ernst Houdkamp (Scherper Stellen) een workshop Business Model Innovatie op het congres Cultuur in Beeld 2012
Door bezuinigingen en teruglopende subsidies staat de financiering in de culturele sector onder druk en worden ‘nieuwe verdienmodellen’ steeds belangrijker. Deze workshop van Spring Company is bedoeld voor organisaties die nieuwe manieren zoeken om inkomsten te vergroten en/of kosten te besparen. Deelnemers leren hoe je een verdienmodel kunt vernieuwen met behulp van het door Alexander Osterwalder ontwikkelde Business Model Canvas. Een verdienmodel staat namelijk niet op zichzelf, het is altijd onderdeel van het gehele business model. Het Business Model Canvas maakt op een visuele manier inzichtelijk hoe organisaties economische en maatschappelijke waarde creëren. In de workshop krijgen deelnemers praktische handvatten aangereikt om met behulp van het Canvas zelf een nieuw verdienmodel te ontwerpen. Ter inspiratie worden voorbeelden gegeven van business model innovaties uit de culturele sector die leiden tot een groter eigen verdienvermogen.