Keynote ‘Public Innovation’ – KING

Categorie
Nieuws, Projecten
Over dit project

Keynote ‘Public Innovation’ – KING

 

Janne Vereijken heeft op 20 juni 2017 een keynote gegeven bij het afscheid van directeur Larissa Zegveld van KING. 

 

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun informatievoorziening, om zo de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te optimaliseren. KING doet dit door gemeenten te ondersteunen bij het leren van elkaar, maar ook door waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. KING ondersteunt gemeenten bij informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. KING volgt trends en ontwikkelingen om van daaruit via impactanalyses en uitvoeringstoetsen de gevolgen en mogelijkheden in kaart te brengen voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten. KING ondersteunt gemeenten met informatie, met standaarden, met concepten en met praktische ondersteuning. En KING voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. KING is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

 

De keynote ‘Public Innovation’ van Janne Vereijken ging over innoveren in de publieke sector. Veel vraagstukken waar Nederlandse gemeenten nu en in de nabije toekomst voor staan, vragen om nieuwe om nieuwe oplossingen en andere benaderingen. Hoe kom je tot deze oplossingen en hoe implementeer je ze als overheid?