Strategie ontwikkeling Besix Nederland

Categorie
Nieuws, Projecten
Over dit project

Besix Nederland is een bouwbedrijf dat, gebruik makende van de kennis, ervaring en netwerk van een financiëel draagkrachtige, ondernemende internationale groep, waarde en innovatieve oplossingen biedt op de Nederlandse markt om zo een bijdrage te leveren aan het groepsresultaat. BESIX NL richt zich met name op grote en / of complexe civiele, maritieme en utilitaire projecten. Ze zoekt steeds ambitieuze, uitdagende doelen welke op een respectvolle manier en als resultaat van teamwerk bereikt worden.
BESIX NL is pionier in het toepassen van nieuwe (procesmatige, contractuele en toekomstgerichte) ontwikkelingen naar de rest van de groep. Spring Company begeleidt BESIX NL bij de ontwikkeling van haar Strategie 2022.