Strategische Verkenning OCW, SIA en VH

Over dit project

Strategische Verkenning Hoger Onderwijs en Onderzoek – OCW, SIA en VH

 

Spring Company faciliteert sessies met stakeholders het Ministerie van OCW, SIA en VH ten behoeve van de Strategische Verkenning Hoger Onderwijs en Onderzoek. Deze sessies zijn gericht op het voeren van een dialoog over de toekomst van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast worden er ideeën voor interventies om het toekomstbeeld te realiseren geïnventariseerd.

Categorie
Nieuws, Projecten