Praktische informatie

4 of 8 uur

8 tot 20 personen

Janne Vereijken heeft ons goed en snel geholpen met een innovation challenge. Hierbij heeft ze met haar drive en creativiteit een team tot een goede prestatie gebracht met een zeer bruikbaar resultaat.

Rob Steijn, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Janne Vereijken heb ik via aanbeveling vanuit het netwerk leren kennen. Haar talent om mensen in een groep met elkaar in gesprek te brengen kan ik inmiddels onderschrijven. Janne heeft voor TriviumLindenhof een Innovatie Bootcamp verzorgd. We wilden een hele diverse groep mensen (jongeren, hulpverleners en ondernemers uit het bedrijfsleven) samen laten werken aan het formuleren van out of the box oplossingen voor issues waar jongeren in hun leefwereld tegenaan lopen. Janne heeft als moderator enorme energie weten aan te spreken. Door een creatief format te gebruiken wist ze dat ook in gestructureerde banen te leiden. Wij kijken terug op een sessie met bijzondere ontmoetingen, die geleid hebben tot een businessplan waar we nu verder mee kunnen!

Bernice Scheurkogel (Business Developer bij TriviumLindenhof)

Innovation Bootcamp

Spring Company Innovation Bootcamp

 

Een beproefde methode van Spring Company om in zeer korte tijd nieuwe oplossingen of proposities voor uw klanten te ontwikkelen is de Innovatie Bootcamp. Hieronder vindt u meer informatie.In de Innovatie Bootcamp worden ideeën voor nieuwe oplossingen, producten en diensten voor uw klanten bedacht en getest.

Methodiek Design Thinking

In de Innovatie Bootcamp passen we ‘Design Thinking’ toe. Dit is een innovatietechniek voor het ontwerpen van nieuwe producten, diensten, oplossingen en zelfs complexe systemen. In Silicon Valley past 30% van de start-ups design thinking toe. Corporates zoals Google, IBM en Procter & Gamble innoveren met design thinking. Ook onder publieke organisaties wordt design thinking steeds populairder.

Aanpak

Aan de Innovatie Bootcamp nemen zowel mensen van uw organisatie, uw klanten en innovatieve denkers van Spring Company deel. In de Bootcamp doorlopen we aan de hand van concrete en praktische instructies van de facilitator een mini-innovatieproces. Deelnemers (mensen van uw organisatie en het team Spring Company) krijgen de opdracht om voor een klant een nieuw product of dienst te ontwerpen. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen.

 

  • Inzicht in de eindgebruiker verkrijgen;
  • Probleemidentificatie (re-framing);
  • Ideeën genereren & selecteren;
  • Prototyping & testing;
  • Pitching

 

Deelnemers pitchen hun oplossingen aan een jury, bestaande uit uw klanten. De jury kiest een winnende innovatie. Dit competitie-element stimuleert de inzet en creativiteit van deelnemers. Bovendien vormt het oordeel van de jury extra feedback op de genereerde innovaties.

Resultaten

De output per Innovation Bootcamp bestaat doorgaans (afhankelijk van het aantal deelnemers) uit 4 tot 6 concepten voor nieuwe producten/diensten die tijdens de bootcamp al zijn gevalideerd bij klanten. Deze output wordt opgeleverd in een verslag dat een visuele en kernachtige samenvatting is van het doorlopen proces en de opbrengsten.

 

Key words: high energy, high creativity & fun.

Next steps

Vervolgstappen zijn verdere uitwerking en ontwikkeling van de innovaties, het maken van een business case, kwalitatieve en kwantitatieve validatie bij grotere groepen gebruikers, het uitvoeren van experimenten en implementatie. Ook bij deze vervolgstappen kan Spring Company (in samenwerking met haar partners) voorzien.

 

Wilt u meer weten of de mogelijkheden en aanpak?