STRATEGIE
Janne Vereijken
Janne Vereijken is a great scenario analysist and will help you and your organization to think in a different but well organized way about the future.

- Joyce van der Vlies, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

Janne Vereijken is een professional die organisaties verder brengt. Met oog voor de menselijke maat. Tijdens haar werksessies is ze op de achtergrond en geeft de deelnemers alle ruimte om zelf na te denken over probleemstellingen en oplossingen. Ze kan scherp reflecteren en neemt daar de tijd voor maar ook zorgt ze ervoor dat de doelstellingen van een sessie ook bereikt worden. Bovendien is Janne een leuk en inspirerend mens, vrolijk en optimistisch. Een powerlady, vasthoudend en communicatief. Werken met Janne betekent dat je vragen krijgt. Vragen die dieper gaan dan je misschien verwacht. Ze pakt door omdat ze tot de kern wil komen; wat zit er achter je woorden. Dan vormt ze zich een mening en zal deze ook delen met je. Als je iemand zoekt die je organisatie helpt te ontwikkelen en je leert te focussen op strategie en uitvoering, moet je Janne hebben.

- Arko Veefkind, interim directeur

STRATEGIE

Spring Company begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe strategieën: de ontwikkeling van nieuwe business modellen, groei- en doorbraakstrategieën of het herijken en aanpassen van bestaande strategieën.

KLANTVRAAG

Spring Company wordt benaderd voor vragen zoals: Welke trends & ontwikkelingen zijn van bepalend voor de toekomst van onze sector? Welke transitie moet onze sector maken? Hoe kunnen we onze omzet vergroten? Wat is het bestaansrecht van onze organisatie als onze diensten gedigitaliseerd, in overvloed en gratis worden? Hoe ziet ons business model van de toekomst eruit? Hoe kunnen we meer impact maken?

AANPAK

Proces

Afhankelijk van uw specifieke vraag en behoeften ontwerpt Spring Company het strategieproces voor uw organisatie. Denk hierbij aan tijdsplanning, programma, de wijze van dataverzameling, de inzet van de relevante technieken en modellen, passende werkvormen en een taak- en rolverdeling voor de betrokkenen bij het strategieproces. Afhankelijk van het doel, de vraag, beschikbare tijd en gewenste diepgang kunnen strategieprocessen variëren van een pressure cooker dag tot een langdurig project van een aantal maanden.

Werkwijze

Spring Company heeft een faciliterende rol bij strategie-ontwikkeling. Dit houdt in dat Spring Company het strategieproces met bijbehorende passende werkvormen, technieken en modellen ontwerpt. Vervolgens begeleidt Spring Company directies, managementteams en vaak ook medewerkers bij het doorlopen van dit strategieproces om tot concrete en gedragen resultaten te komen. Het eigenaarschap van beslissingen en plannen ligt zo bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dit vergroot het draagvlak voor de strategie en maakt de implementatie gemakkelijker.

Visualisatie

Spring Company maakt gebruik van visualisatie. Hierbij worden vraagstukken en strategieën vertaald naar beeld in de vorm van tekeningen of illustraties. Visualisatie ondersteunt het denkproces en helpt om effectief te communiceren. Zo is het te gebruiken om inzicht te krijgen in complexe vraagstukken en thema’s, om een strategie of visie te communiceren, toekomstige scenario’s te verbeelden, sessies samen te vatten of om je business uit te leggen.

Implementatie

Ideeën bedenken en plannen maken is één, ze ook succesvol uitvoeren is een tweede. In samenwerking met partners helpt Spring Company bij toepassing van nieuwe technologie in uw organisatie. Denk digitalisering van uw producten, diensten of operatie, de inzet van virtual reality, kunstmatige intelligentie, big data of internet of things.

alexa-suter-575934-unsplash-400x267
samuel-zeller-158996-unsplash-276x300
jason-blackeye-137278-unsplash-400x267
chris-ried-512801-unsplash-400x267