5 december 2017

Innovatie IIA Academy

Innovatie IIA Academy

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA NL) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging telt ongeveer 3.000 leden. IIA NL is gelieerd aan de veel oudere, wereldwijde organisatie The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA Inc.) die zo’n 185.000 leden telt in 190 landen. Het motto van IIA Inc. is ‘Progress through Sharing’. IIA Nederland is in het bestuur en diverse commissies van deze wereldwijde organisatie vertegenwoordigd. Haar leden zijn automatisch tevens lid van IIA Inc., waardoor zij meeprofiteren van de vaktechnische producten en publicaties op wereldniveau.

De missie van IIA Nederland is om het beroep en vak ‘internal audit’ in Nederland te ondersteunen, ontwikkelen en promoten, en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal

audiofunctie. Hoofdtaken zijn de belangenbehartiging van internal auditors, kwaliteitsbewaking, educatie, het delen van kennis en profilering. IIA Nederland wil de kwaliteit van de beroepsuitoefening van internal auditors bevorderen en bewaken. Als kenniscentrum biedt het IIA informatie in de ruimste betekenis. Het instituut houdt de internal auditor op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ook biedt IIA Nederland doorlopend gelegenheid deel te nemen aan het internationale CIA examen.

Spring Company heeft de IIA Academy in een sessie begeleid met het vernieuwen van het aanbod van de academy. In een sessie met de Raad van Bestuur zijn op basis van huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen in Internal Auditing nieuwe ideeën gegenereerd voor het aanbod van de IIA Academy.

GERELATEERDE BLOGS

Hacken voor de rechtsstaat 

Hacken voor de rechtsstaat 

Spring Company is mede-organisator van de Staatscommissie Rechtstaat Hackathon. Janne Vereijken, was als lead...