Janne Vereijken Michael Shanks

23 maart 2017

Artikel: Lean Startup versus Design Thinking

Lean Startup versus Design Thinking

 

Door Janne Vereijken (Spring Company)

 

De Lean Startup hype

 

Lean Startup is een veelgebruikte methodiek voor het ontwikkelen van producten en new business. Een groot deel van de start-ups en gevestigde bedrijven passen deze methodiek toe. De Lean Startup methode probeert snel en tegen lage kosten de customer fit te achterhalen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt zoals het uitvoeren van experimenten op basis van hypothesen, opeenvolgende productreleases en ‘gevalideerd’ leren. Met gevalideerd leren bewijs je op basis van feiten dat je voortgang maakt met je innovatieproces. Dit is belangrijk gezien de onzekerheid rond innovatie. De belofte van Lean Startup is dat je dure productlanceringen, verspilling van investeringen en andere mislukkingen kunt voorkomen.

 

Het gapende gat

 

Maar Lean Startup is niet het beste startpunt is voor innovatie. Lean Startup is zeker geschikt om een idee of business op een kwantitatieve manier (op basis van cijfers) te valideren. Hierbij toets je de aannames over bijvoorbeeld de product-marktfit. Maar waar komt dit idee vandaan? Hoe zorg je ervoor dat je de meest kansrijke ideeën gaat valideren? Als je echt efficiënt wilt innoveren zoals Lean Startup propageert, dan wil je natuurlijk eerst de beste ideeën genereren. Vaak hoor ik van ondernemers dat ze toch nog veel energie verspilden aan het ontwikkelen en toetsen van het verkeerde concept. En van veel corporates hoor ik dat ze willen werken met Lean Startup, maar dat het ontbreekt aan een goed gevulde ideeënfunnel. Design Thinking biedt de uitkomst!

 

Start met Design Thinking en bouw wat de klant wil!

 

Design Thinking biedt de tools en technieken om nieuwe oplossingen, producten en diensten te ontwikkelen die voorzien in de behoeften van je klant of doelgroep. Design Thinking start met het inleven in de eindgebruiker om zijn (achterliggende) behoeften te identificeren. Dit gebeurt op een kwalitatieve manier: het gaat niet om feiten en cijfers, maar om de ‘waarom’ en ‘hoe’ vraag. Op basis van dieper inzicht in de wensen en behoeften van je eindgebruiker genereer je vervolgens nieuwe verrassende ideeën. Deze ideeën worden net als bij Lean Startup op iteratieve wijze getoetst en doorontwikkeld. Maar dan op een kwalitatievere manier bij een kleinere groep gebruikers waardoor je nog meer leert over hun doelen, wensen en drijfveren. Hierdoor kan nog beter op hun behoeften inspelen. Ik adviseer ondernemers en bedrijven om eerst dit proces te doorlopen en vervolgens de productconcepten en de bijbehorende business cases te valideren bij grotere groepen klanten met Lean Startup-technieken. De kans op succes is dan veel groter.

 

Pivot met Design Thinking

 

Als blijkt dat je product/dienst, verdienmodel of kanaal niet aanslaat, moet je volgens Lean Startup ‘pivotten’, m.a.w. je richting veranderen en wat anders proberen. Ook hier is Design Thinking weer van grote toegevoegde waarde. Want hoe weet je in welke richting je moet veranderen of welke aanpassing je moet doen? Ik adviseer om niet willekeurig nieuwe features of aanpassingen te gaan testen. Dit kost onnodig veel tijd of geld. Je moet je richten op de kansrijkste concepten. Design Thinking helpt ook dan om de juiste creatieve ideeën te ontwikkelen voor jouw huidige of nieuwe doelgroep.

GERELATEERDE BLOGS