Business plan maken met laptop, koffie, notebook en telefoon

24 maart 2019

Een overtuigend business plan maken

Een business plan maken. Je komt er als start-up of als ondernemer niet omheen. In dit artikel vertel ik wat een business plan is, wat de bouwstenen zijn en in welke formats je een business plan kunt gieten.

Here we go!

Wat is een BUsiness Plan?

Een business plan omschrijft de doelen van een bedrijf, hoe deze worden bereikt en met welke tijdsplanning. Het geeft ook een omschrijving van het bedrijf, de markt waar het zich op richt en financiële gegevens.

 

Bedrijven zonder winstoogmerk

Ook non-profit organisaties kunnen een business plan nodig hebben. De focus ligt hierbij meer op het realiseren van maatschappelijke doelen en meestal is er sprake van een andere financieringsmix.

 

Doel en doelgroep

Meestal moet je een business plan schrijven voor het verkrijgen van financiering. Maar het kan ook zijn dat je een business plan nodig hebt voor een ondernemersprijs of competitie. Houd bij het maken rekening met het doel en de doelgroep. Iedere doelgroep heeft eigen behoeften.

Banken willen bijvoorbeeld weten hoe gemakkelijk leningen terugbetaald kunnen worden. Een venturecapitalist is het geïnteresseerd in de initiële investering, de waardering, het groeipotentieel en het maken van een mooie exit. Een jury wil vaak weten hoe innovatief of duurzaam een plan is. Stem het business plan af op de behoeften van je publiek.

 

Bouwstenen van een Business plan

Een overtuigend business plan bevat de onderstaande elementen. Ik houd meestal de volgorde hieronder aan, maar je kunt er vanaf wijken als dit passender is.

Samenvatting

 • De belangrijkste punten uit het business plan

Team

 • Beschrijving van het team en haar kwalificaties

Missie & visie

 • Purpose, oftewel het bestaansrecht van de organisatie
 • Toekomstdroom of ambitie

Omschrijving van het business idee

 • Het probleem dat je op wilt oplossen of de behoeften waarin je voorziet
 • Beschrijving van de propositie of oplossing

Trends & ontwikkelingen

 • Belangrijke trends en ontwikkelingen
 • Kansen en bedreigingen

Marktanalyse

 • Marktsegment(en)
  De klant(en) en doelgroep(en) die je wilt bedienen.
 • Aantrekkelijkheid van de markt
  Denk aan winstgevendheid, omvang van de markt (Total Addressable Market), groeisnelheid van de markt, kosten van toegang tot de markt, concurrentie binnen de markt, gemak om klanten te bereiken, openheid van de markt, bereidheid van leveranciers en andere partners om de markt te betreden, politieke stabiliteit en overheidssteun enz.

Concurrentieanalyse

 • Overzicht van de concurrentie en hun sterktes en zwaktes
 • Hoe het bedrijf concurrentievoordeel wil behalen

Businessmodel

 • Waardepropositie (producten of diensten en aanvullende services), verdienmodel, pricing, kanalen, klantrelaties, kernactiviteiten, benodigde resources, partners en kostenstructuur

Marketingplan

 • Strategieën, kanalen, tools & middelen om klantrelaties te ontwikkelen en behouden.

Operations plan

 • Management van de operatie, ook als het bedrijf groeit.

Cijfers

 • Winstgevendheid
 • Prognoses van opbrengsten & operationele kosten
 • Benodigde resources en investeringen, terugverdientijd en ROI
 • Financiering

Risicoanalyse

 • Kritische succesfactoren
 • Specifieke risico’s (denk aan problemen met productontwikkeling, verkoop- en distributieproblemen, financieringsuitdagingen, concurrentiedreiging, afhankelijkheden van derden, belemmeringen voor de adoptie)
 • Tegenmaatregelen

Roadmap

 • Activiteiten, mijlpalen, taken & verantwoordelijkheden in de tijd.

 

Onderbouwing van je business plan

Probeer je business plan goed mogelijk te onderbouwen. Onderbouw trends bijvoorbeeld met cijfers en externe bronnen. Of overtuig de lezer van de product-market fit door de resultaten van marktonderzoek en feedback van klanten te tonen.
Maak aan de andere kant ook duidelijk wat de aannames zijn in je business plan, hoe je kritische aannames gaat testen en hoe je ontbrekende informatie gaat achterhalen. Dit maakt je verhaal alleen maar sterker en geloofwaardiger.

 

format

De vorm van een business plan is afhankelijk van de context. Het is gebruikelijk om verschillende formats te hebben van hetzelfde plan. Denk aan:

 • Een elevator pitch die geeft bij een eerste ontmoeting, speeddate of in een competitie.
 • Een pitch deck bestaande uit slides en een mondelinge presentatie. Sluit kortere of langere presentaties altijd af met een duidelijke call to action aan de toehoorder. Ik merk dat dit vergeten wordt.
 • Een uitgeschreven tekst waarbij je het verschil maken tussen externe en interne versies. Interne versies zijn vaak gedetailleerder.

Een business plan maken is een kwestie van goed doseren. Stem de inhoud af op de informatiebehoefte van je doelgroep. Maak het niet overbodig lang, maar ook niet te beknopt want dit komt amateuristisch over.

 

Met wie MAAK JE een business plan?

Een business plan schrijven doe je meestal niet alleen. Een business plan is een verzameling van verschillende deelplannen zoals financiële, operationele en marketingplannen. Daarom heb je vaak meerdere disciplines en mensen nodig.

 

 

OVER DE AUTEUR

Janne Vereijken, founder van Spring Company, innovator, Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2018.

HULP NODIG BIJ EEN BUSINESS PLAN MAKEN?

Kun je de deskundigheid van een specialist gebruiken? Spring Company begeleidt bij het ontwikkelen van business plannen.

GERELATEERDE BLOGS