23 november 2014

“Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder”

Het onderzoeksinstituut INSCOPE – Research for Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Het rapport heeft als voornaamste bevindingen:” 1. Innovatievermogen van Nederlandse bedrijven is substantieel gedaald.
2. Nederlandse bedrijven investeren na jaren van daling weer iets meer in technologische innovatie, maar minder in sociale innovatie.
3. Regio’s Achterhoek/Twente, Midden- en Oost Brabant, en Noord-Holland scoren bovengemiddeld op hoeveelheid product- en dienstinnovaties.
4. Een toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt om een hoge mate van technologische innovatie èn sociale innovatie.
5. Nederlandse bedrijven verplaatsen meer activiteiten naar het buitenland dan dat er terugkomt naar Nederland.
6. Vooral in de regio’s Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen en Haaglanden/Leiden gaan er meer activiteiten naar het buitenland dan dat er voor terug komen: in Noordoost Nederland, Zeeland en West-Brabant is dat juist andersom.”

Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2013 – 2014.

Lees het onderzoeksrapport

GERELATEERDE BLOGS