24 juli 2014

Productontwikkeling in 2013: snelheid en een roadmap voor duurzame innovatie

De vierde Product Portfolio Management Benchmark Study van Planview is een wereldwijd onderzoek onder productorganisaties uit verschillende bedrijfstakken. Hieruit blijkt dat productorganisaties anno 2013 steeds meer moeite hebben om innovatie te versnellen. Vanuit de markt neemt de druk toe om snel nieuwe producten te lanceren, terwijl organisaties nog steeds vertrouwen op werkwijzen die snelheid beperken. Het ‘versnellen van innovatie’ is niet zomaar een buzz word. Het is het primaire doel van deze organisaties. Hogere omzet, betere marges en een hoger marktaandeel zijn een aantal van de redenen waardoor productleiderschap en het versnellen van innovatie hoog op de agenda’s van de top van deze organisaties staan. Uit het onderzoek blijkt welke elementen gedeeltelijk of in zijn geheel ontbreken om dit doel te bereiken:

  • Een roadmap om als organisatie innovatiever te worden. Er is een gebrek aan een strategie om als organisatie beter om te gaan met mensen, processen en tools.
  • Strategisch alignment. 50% van de respondenten geeft aan dat productportfolio’s niet aansluiten bij de doelen en strategie van de organisatie.
  • Data. Het onderzoek laat zien dat meer dan 80% van de bedrijven beslissingen neemt op basis van beperkte data. Inaccurate data leiden tot slechte beslissingen over innovaties.
  • Cultuur. Meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat leiders risicomijdend zijn terwijl gecalculeerd risico juist hoort bij innovatie. Weinig successen ontstaan bij de eerste poging! Innovatieve organisaties moedigen “fast failures” aan. Dit betekent het tijdig stoppen van minder succesvolle innovaties zodat kosten beperkt blijven. Hiervoor zijn de juiste criteria, informatie en moed nodig. Innovatie vraagt dus om zowel om creativiteit en risico als het management daarvan.

Download het rapport.

Wilt u weten hoe uw innovatieproces verbeterd kan worden? Neem contact op.

GERELATEERDE BLOGS