ROADMAPPING
Janne Vereijken
Janne Vereijken has got extraordinary business acumen. She has got vision: she can see what is really appropriate to develop for the future. She’s a dynamic and wonderfully engaging innovation coach. And she has got tremendous communication skills. She is a bundle of energy, a great business person.

- Professor Michael Shanks, Stanford University

INNOVATIE ROADMAPPING

Spring Company begeleidt bij de ontwikkeling van innovatiestrategieën en roadmaps: het maken van heldere keuzes en het formuleren van concrete doelen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

 

Een innovatieroadmap is een holistische en gestructureerde lang termijn agenda voor innovatie. Het toont de toekomstvisie en positionering van een organisatie en met welke nieuwe producten en technologieën wordt voorzien in klantbehoeften. Daarnaast verbeeldt een innovatieroadmap de projecten, programma’s en acties die op korte en lange termijn moeten worden geïnitieerd om de toekomstvisie te realiseren.

KLANTVRAAG

Spring wordt benaderd voor vragen zoals: Hoe kunnen we doelgericht innoveren in plaats van ad hoc en opportunity driven? Hoe kunnen we onze innovatie activiteiten beter sturen? Hoe krijgen we overeenstemming over ons innovatieportfolio? Hoe vertalen we onze toekomstvisie naar een innovatie agenda? Hoe zorgen we dat onze innovaties bijdragen aan het realiseren van een duurzame toekomstvisie? Hoe kunnen we onze innovatieprojecten en programma’s legitimeren en verantwoorden?

klik aan om te vergroten

AANPAK

Waarom roadmapping

Voordelen van roadmapping zijn:

 •       Een gedeelde toekomstvisie en positionering
 •       De concurrentie voorblijven, anticiperen op kansen, bedreigingen en trends
 •       Helderheid en duidelijkheid voor teams die werken aan de toekomstpositionering van de organisatie
 •       Een holistisch en helder plan voor het realiseren van gestelde doelen
 •       Het toepassen van design thinking, agile en lean concepten op planning
 •       Het integreren van product- en technologieroadmaps en omzet- en groeistrategieën
 •       Beter gefundeerde investeringsbeslissingen nemen ten aanzien van producten en technologieën
 •       Lange termijn initiatieven beschermen tegen korte termijn denken en acute crises
 •       Effectief balanceren van routine en innovatieprojecten en van korte en lange termijn ROI doelen
 •       Product-, markt- en technologieroadmaps afstemmen binnen en tussen business units en/of organisaties
 •       Toekomstplannen en strategieën helder communiceren aan klanten, leveranciers, medewerkers, de development teams en andere stakeholders
 •       De fuzzy front-end van innovatie effectiever managen
 •       Innovatie aandrijven
Componenten

Een goede innovatietrategie en roadmap geeft antwoord op vragen als:

 

 • Wat is je toekomstvisie, positionering en purpose? Waarom wil je innoveren?
 • Welke doelen wil je bereiken met innovatie? Wat zijn de k.p.i.’s?
 • Wat voor type innovaties zijn er nodig om je toekomstvisie te realiseren? Wat is de mate van vernieuwing? Wat is je innovatieambitie?
 • Welke capabilities en technologieën heb je nodig?
 • Hoe verkrijg je deze capabilities of technologieën? Make, buy or ally?
 • Hoe ziet je roadmap voor het bereiken van je doelen eruit?
 • Welke projecten en programma’s ga je initiëren?
Activiteiten

Roadmapping omvat de volgende activiteiten:

 

 • Ontwikkeling toekomstvisie en purpose
 • Toekomstpositionering door middel van:
  • Inventariseren en prioriteren van huidige en toekomstige klantbehoeften
  • Forecasten, scouten en beoordelen van technologische opties om in klantbehoeften te voorzien
  • Evalueren van de capabilities van de organisatie en van concurrenten
 • De ontwikkeling van een nieuw en gebalanceerd productportfolio plannen
 • Vaststellen van het doel, de focus, de scope en de tijdshorizon van de roadmap
 • De ontwikkeling van een nieuw en gebalanceerd productportfolio plannen
 • Passend roadmap format selecteren
 • Innovatieprojecten, -programma’s, doelen en milestones benoemen
 • Een overtuigende business case bouwen
 • Kritische succesfactoren benoemen, risico’s inventariseren en tegenmaatregelen treffen
 • Roadmap vormgeven & uitwerken
 • Roadmap integreren met andere processen
Werkwijze

Spring Company begeleidt uw innovatieteam en andere betrokken stakeholders bij de ontwikkelingen van innovatiestrategieën en roadmaps. Indien nodig worden experts op het gebied van relevante technologieën of markten ingeschakeld voor informatie, kennis of advies over te maken keuzes.