3 december 2020

Design sprint en ontwikkeling van online platform PSYience

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft Spring Company in samenwerking met Bliss Digital het online platform PSYience ontwikkeld. Het doel van het platform is de online interactie tussen wetenschappers en clinici bevorderen teneinde de psychiatrie verder te brengen.

 

De kloof tussen wetenschap en praktijk

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft de wens om de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Een platform dat haar leden (wetenschappers en clinici) online met elkaar verbindt, moet hieraan bijdragen.

Waarom is dit belangrijk? 40% van de patiënten wordt niet behandeld in overeenstemming met de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is een uitdaging om wetenschappelijke kennis op een snelle, efficiënte en expliciete manier te vertalen naar de klinische praktijk.

Anderzijds heeft de wetenschap de praktijk nodig om relevante klinische vraagstukken op te halen en onderzoek te doen. Het is voor wetenschappers een uitdaging om voldoende proefpersonen te vinden.

Het bovenliggende doel van het verkleinen van de kloof is om behandelingen effectiever, efficiënter, veiliger en patiëntvriendelijker te maken.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseert jaarlijks een Voorjaarscongres waarbij wetenschappers en clinici elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. De wens was om dit vaker én online te doen. Door de Coronacrisis en de bijbehorende beperkingen voor offlineactiviteiten is de behoefte aan een online platform om digitaal samen te werken groter dan ooit.

 

Research, online design sprint en ontwikkeling platform

Er is in een aantal fasen gewerkt aan een oplossing voor dit vraagstuk. Allereerst is het vraagstuk verkend door middel van deskresearch en sessies met de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de NVVP. Nadat het vraagstuk in kaart was gebracht en de scope was afgebakend, is er een design sprint gedaan. Een design sprint is pressure cooker proces van vijf dagen waarin je een oplossing voor een probleem of uitdaging ontwerpt. In de sprint is onderzocht wat de behoeften van zowel wetenschappers als clinici zijn ten aanzien van een online platform. Op basis hiervan is een concept ontwikkeld en is een eerste klikbaar prototype gebouwd. Dit prototype is getest met zowel wetenschappers als clinici. Op basis van hun feedback is het prototype verder ontwikkeld.

 

In verband met de Corona maatregelen die fysiek samenkomen beperkten, is de design sprint volledig online gedaan.

Spring Company heeft samengewerkt met Bliss Digital voor het ontwerp en de bouw van het platform. Het multidisciplinaire sprint team bestond uit een facilitator, innovator, psychiaters, een creative director, een art-dirctor, een UX-onderzoeker. Janne Vereijken vervulde de rollen van facilitator en innovator.

Na de bouw van het prototype is in zeer korte tijd een eerste versie van het platform gebouwd zodat al snel de eerste content kon worden gedeeld.

 

Oplossing: PSYience Live!

Uit de design sprint is gebleken wat de bottlenecks zijn bij het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Eén van de grote uitdagingen is dat clinici heel druk zijn. Clinici blijven graag up-to-date van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar ze hebben geen tijd om duizenden wetenschappelijke artikelen te doorzoeken, te lezen, te beoordelen, met elkaar te vergelijken, meta-analyses te doen en de vertaalslag naar de praktijk te maken. Met de oplossing PSYience Live worden clinici hierin ontzorgd.

Op het platform PSYience wordt PSYience Live uitgezonden.

 • PSYience Live is een interactieve online talkshow over actuele thema’s in de psychiatrie.
 • Topexperts vanuit de wetenschap en de praktijk praten kijkers bij over de laatste ontwikkelingen. Experts in de talkshow zijn zowel wetenschappers als clinici om zo daadwerkelijk bruggen te slaan.
 • PSYience live is geen debat, maar een uitwisseling van kennis, informatie en ervaring. De talkshow is niet gericht op losse onderzoeken of paradepaardjes, maar vooral op overviews en meta-analyses.
 • In de Promotiepitch licht een onderzoeker in een paar minuten zijn/haar lopende onderzoek toe. Dit onderzoek heeft altijd te maken met het thema van de talkshow.
 • Daarnaast is er een Participatie Oproep waarin een wetenschapper een oproep aan clinici doet om deel te nemen aan onderzoek rond het actuele thema.
 • Tot slot is er mogelijkheid tot interactie: het stellen van vragen en het beantwoorden van polls. Ook geeft de talkshow mogelijkheid om te netwerken.
 • De aflevering is terug te zien en te beluisteren (podcast).
 • Kijkers kunnen accreditatiepunten ontvangen middels toetsing.

 

Toegevoegde waarde voor wetenschapper en clinicus

PSYience Live biedt toegevoegde waarde aan zowel de clinicus als de wetenschapper.

Voordelen voor clinicus:

 • Up to date blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten en doorbraken
 • Overview en meta-analyse worden voor je gemaakt
 • Nascholing door middel van e-learning en het verkrijgen van accreditatiepunten
 • Mogelijkheid om vragen te stellen aan een topexpert
 • Gelegenheid om te netwerken
 • Inzicht in welke expert waarmee bezig is
 • Voor de clinicus die als expert optreedt in de talkshow: practice based ervaringen delen met de wetenschap en klinische collega’s om het vakgebied verder te brengen en de zorg te verbeteren.

Voordelen voor wetenschapper:

 • Up to date blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten en doorbraken
 • Valorisatie
 • Bekendheid
 • Mogelijkheid om een oproep aan clinici te doen voor deelname aan je onderzoek
 • Gelegenheid om te netwerken
 • Inzicht in welke expert waarmee bezig is
 • Leren waar clinici in de praktijk mee worstelen

Tot slot is op het platform ook alle content van het Online Voorjaars Congres terug te vinden. Door middel van e-learning kunnen ook hier accreditatiepunten mee worden behaald.

 

PSYience Live over het voorspellen van behandeleffecten

Op 30 november 2020 vond de eerste aflevering PSYience Live plaats! Deze aflevering stond in het teken van het voorspellen van behandeleffecten in de praktijk met neuroimaging data. Recente studies laten zien dat machine learning analyse van MRI-beelden diagnostische, prognostische en voorspellende biomarkers voor de psychiatrie kan opleveren. Een redelijk goede prognose voor individuele patiënten ligt daarmee binnen bereik. Deze biomarkers brengen ons ook een stap dichterbij het voorspellen van een behandeluitkomst per individuele patiënt. Hoe precies?

 

Next steps

Om tractie te creëren is het platform in eerste instantie gericht op PSYience Live en het delen van de content van het Online Voorjaarscongres. Daarna kan het verder uitgebouwd worden met functionaliteiten zoals onderzoeksagenda’s, promotieagenda’s, netwerkmogelijkheden etc.

 

Innoveren met Spring Company

Als facilitator begeleiden we jouw team bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Óf laat het innoveren over aan ons team van experts en innovators. Lees meer over innoveren met Spring Company.

 

 

 

 

 

 

 

GERELATEERDE BLOGS