Janne Vereijken keynote speaker

25 maart 2024

Crafting impactful solutions with emerging technologies – keynote @ TU/e

Janne Vereijken gaf de interactieve keynote “Humancentered Innovation: Crafting Impactful Solutions with Emerging Technologies” aan studenten van Sustainable Innovation en Psychology & Technology aan de Eindhoven University of Technology. Deze lezing benadrukte het belang van het centraal stellen van menselijke behoeften en waarden in het innovatieproces, een aanpak die cruciaal is bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën, waaronder greentech en AI.

In een tijdperk waarin generatieve AI en andere geavanceerde technologieën, zoals waterstoftechnologie, smart grids, batterijtechnologie, recyclingtechnologieën, biobased materialen, agritech, en precisielandbouw een snelle ontwikkeling doormaken, onderstreepte Janne het fundamentele principe dat de aanwezigheid van geavanceerde technologie op zichzelf nog geen garantie is voor het succes van een product of dienst. Ze illustreerde dit aan de hand van Large Language Models (LLMs), die ondanks hun bestaan sinds 2018, pas werkelijk prominente en succesvolle toepassingen vonden door de ontwikkeling van conversatie-interfaces, zoals die van ChatGPT, die LLM’s toegankelijk maakten voor een breder publiek.

Janne belichtte de noodzaak van het ontwerpen van waardevolle producten en diensten die nieuwe technologieën benutten, met een bijzondere focus op duurzaamheid. Ze benadrukte hoe essentieel het is om aantrekkelijke, duurzame alternatieven te creëren die gebruikers willen accepteren en omarmen. Dit vereist een grondige begrip van de behoeften, zorgen en barrières van gebruikers en stakeholders, een aanpak die valt onder humancentered innovation.

Tijdens de keynote deelde Janne praktijkvoorbeelden en handvatten om nieuwe innovatiekansen te identificeren, de juiste use case voor een technologie te vinden, een optimale product-market fit te creëren, en tips om veelvoorkomende valkuilen in dit proces te vermijden.

De keynote illustreert de werkwijze van Spring Company: het bevorderen van innovaties die niet alleen technologisch vooruitstrevend zijn, maar ook daadwerkelijk tegemoetkomen aan de behoeften en waarden van mensen.

“We waren verheugd om Janne te verwelkomen op ons symposium met het thema ‘Empowering Innovation’. Haar opening over human centered design en inspirerende voorbeelden wekte de interesse van alle deelnemers. Deelnemers gaven aan geïnspireerd te zijn door het verhaal en door Janne als persoon, daarnaast waren ze enthousiast over hoe haar opening in verbinding stond met de rest van het symposium. Wij kijken terug op een succesvol symposium waar Janne aan bijgedragen heeft door het publiek te inspireren om na te denken over innovatie op een mensgerichte manier.”

Jarno Soós, Intermate

Ook een inspirerende spreker over innovatie nodig?

Check de keynotes van Janne Vereijken.

GERELATEERDE BLOGS