Hackathon

17 maart 2024

Hacken voor de rechtsstaat 

Spring Company is mede-organisator van de Staatscommissie Rechtstaat Hackathon. Janne Vereijken, was als lead facilitator verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding van dit proces, waarbij ze teams leidde tot de vorming van innovatieve en praktische oplossingen.

De hackaton is een initiatief van de Staatscommissie Rechtsstaat. Deze staatscommissie heeft als taak om vanuit het burgerperspectief de werking van de Nederlandse rechtsstaat te evalueren en te versterken, met als uiteindelijk doel een betere bescherming van de burger tegen overheidsoptreden te bewerkstelligen. Het toeslagenschandaal is een schrijnend voorbeeld waarbij de verschillende machten, zowel individueel als gezamenlijk, er niet in zijn geslaagd de burger te beschermen, met ongekende onrechtvaardigheid tot gevolg.

De hackathon, die in twee dagen plaatsvond, richtte zich op de vraag: Hoe kunnen we de samenwerking tussen de drie staatsmachten optimaliseren, terwijl we hun onafhankelijkheid waarborgen en een gezonde balans handhaven? De eerste dag was gewijd aan het uitwisselen van signalen om te voorkomen dat burgers in de knel komen, een uitdaging die de deelnemers met vernieuwende ideeën en oplossingen tegemoet traden.

De energie en betrokkenheid waren voelbaar, met commissielid Fatma Çapkurt die opmerkte: “De energie spatte ervan af. De staatsmachten moeten balanceren op een dun koord: aan de ene kant moeten ze onafhankelijk van elkaar zijn, maar tegelijkertijd moeten ze ook samenwerken om problemen op te lossen waar burgers mee te maken krijgen.”

De tweede hackathondag draaide om het verdiepen van de ideeën en voorstellen voor verbeterde informatie-uitwisseling tussen de staatsmachten, een cruciale stap om toekomstige misstanden te voorkomen. De samenwerking tijdens deze dagen leidde tot concrete aanbevelingen die verder werden uitgewerkt en uiteindelijk geïntegreerd in het rapport van de Staatscommissie.

De aanpak van de hackathon was gericht op het vinden van innovatieve oplossingen voor uitdagingen waarvoor tot dusver beperkt onderzoek en concrete oplossingen beschikbaar waren. De resultaten zijn volgens de Staatscommissie een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar een meer transparante, rechtvaardige en toegankelijke rechtsstaat.

Lees meer details en het verslag van de Staatscommissie

Een woord van dank aan alle deelnemers voor hun inzet, en aan de Wubbo Wierenga, Bas Flipse, Manar El Amrani, Olivia Mus, en Jesse van Doren voor de vruchtbare samenwerking.

Spring Company is trots op haar bijdrage aan dit mooie project, dat de waarde van multidisciplinaire samenwerking voor het vormgeven van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen duidelijk zichtbaar maakt.

Foto’s door Sushilla Kouwen

Foto’s door Kick Smeets

Innoveren met Spring Company

Spring Company begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van impactvolle innovaties.
Ontdek wat we voor je kunnen betekenen.

GERELATEERDE BLOGS