16 februari 2015

De Kracht in Innovatie: een interactieve avond o.l.v Janne Vereijken

Janne Vereijken gaf op 16 maart 2015 een interactieve sessie bij het Haags Vrouwennetwerk. Het Haags Vrouwen Netwerk biedt sinds 1980 een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar 80 leden; vrouwen tussen de 30 en 70 jaar oud met uiteenlopende achtergrond en werkzaamheden. Allen hoger opgeleid en ambitieus in werk en leven. De doelstelling van HVN is: ‘Het bieden van een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen.’
In de interactieve sessie laat Janne Vereijken zien en ervaren wat innovatie precies is en wat er nodig is om succesvol te innoveren. Hoe kun je jouw persoonlijke innovatiekracht vergroten? Hoe kun je een boost geven aan innovatie in je organisatie?

Lees hieronder het verslag gemaakt door het Haags Vrouwennetwerk.

“Op 16 maart hadden we Janne Vereijken van Spring Company te gast, die een prikkelende presentatie hield over de kracht van de innovatie. Met haar Spring Company heeft Janne als doel de innovatiekracht van de organisaties te vergroten en effectieve innovatiestrategieën te ontwerpen.

Innovatie ‘als commercieel succesvol toepassen van een uitvinding’ is geen doel op zich maar ‘een middel voor’. Janne schetste een intrigerend beeld van de huidige sociaaleconomische context met de toenemende concurrentie, veranderende klantvraag (denk bijvoorbeeld aan V&D), uitputting van de natuurlijke bronnen, snelle opkomst van de nieuwe technologieën en een steeds kortere levensduur van de bedrijven. In deze uitdaging is de innovatie een deel van het antwoord. Als voorbeelden voor de nieuwe trends kwamen duurzaamheid, neuro-, Nano- en biotechnologie, big data, 3D en 4D-printing en geavanceerde nieuwe materialen ter sprake.

We werden er ook aan herinnerd dat de innovatie veel vormen kent. Als commercieel succesvolle toepassing van creativiteit in organisaties kan innovatie gaan om ‘wat’ – een nieuw product of dienst, en evengoed om ‘hoe’ – een business model, proces of werkwijze. Ook hoeft de innovatie niet per definitie ‘radicaal’ te zijn, bijvoorbeeld de stap van een op de fossiele brandstof rijdende auto naar de elektrische; of van een verbeterd telefoonnetwerk naar een netwerkvrije communicatie met Skype. Creativiteit toepassen in kleinere stappen is een methode om incrementeel innovatief te zijn.

Daarna nam Janne de dames mee in de innovatiecyclus: van problemen of kansen vinden, informatie verzamelen, ideeën genereren, evalueren, selecteren en valideren, je idee ‘verkopen’, naar uiteindelijk de implementatie. Er werd stilgestaan bij het inzicht dat de innovatiekracht van de organisatie onder meer stoelt op de innovatiekracht van het individu. De vraag wordt dan: hoe kan je je eigen innovatiekracht vergroten? En hoe kan je een boost geven aan de innovatie in je organisatie, op het niveau van de strategie, organisatie, mensen en/of organisatiecultuur?

Met deze inzichten in het achterhoofd, kregen de deelnemers de opdracht om in korte tijd zelf een creatieproces te doorlopen door het schrijven van teksten over en haiku’s over een nieuwe geur om te analyseren wat de verschillende fases van het innovatieproces zijn en hoe je het kunt optimaliseren. De nieuwste parfum-concepten en enkele haiku’s die voorgedragen werden bewezen in ieder geval de creatieve kracht van het Haags Vrouwennetwerk, en zorgden voor een bijzonder levendige avond. Hartelijk dank aan Janne en alle andere innovatieve deelnemers!”

GERELATEERDE BLOGS