25 juli 2014

De Mindset van de Business Leader 2013

De Mindset van de Business Leader is een jaarlijks onderzoek onder strategische leiders over een persoonlijke kijk op Leiderschap & Ondernemerschap. Hieronder enkele interessante resultaten van het onderzoek van 2013 volgens Spring Company:

  • “Topprioriteiten op de managementagenda zijn: Sales en Innovatie. Ondernemers leggen nog meer nadruk op sales terwijl directeuren in loondienst innovatie belangrijker vinden”.
  • “Vernieuwen” is key word in bedrijfsstrategieën van 2012 én 2013.
  • “Binnen Consumer Goods en Retail zien we enkele noemenswaardige verschillen ten opzichte van andere branches. Maar liefst 41% geeft aan dat aanpassing van het business model hoge prioriteit vraagt.
  • “Opvallend is dat maar liefst 45% van de respondenten constateert dat hun organisatie gekenmerkt wordt door een andere cultuur dan zij beogen. De belangrijkste constatering is dat huidige organisaties in mindere mate een innovatiegerichte cultuur hebben waarbij veel nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden (17%), maar dat juist deze cultuur volgens 34% van de respondenten nu juist nodig is!”
  • “De respondenten hebben aangegeven welke factoren bijdragen aan de effectiviteit van hun leiderschap. De belangrijkste twee factoren zijn identiek aan die van vorig jaar: Inspirerend leiderschap (65% in 2013 en 52% in 2012). Dan volgt: Strategisch denken (37% in 2013 en 43% in 2012)”

De samenvatting van het onderzoek:

“Begin 2013 hebben ruim 150 Nederlandse directeuren en topondernemers uit uiteenlopende branches deelgenomen aan het onderzoek ʻDe Mindset van de Business Leaderʼ. Wat blijkt? De ondernemers hebben de nieuwe realiteit geaccepteerd en ondernemen met volle kracht vooruit. Groei, vernieuwen en aanvallen zijn de trefwoorden waarmee men het eigen ondernemerschap typeert. De organisatie is voor het merendeel op orde en de aandacht richt zich nu vooral op de buitenwereld. De managementagenda gaat nog meer dan in 2012 over sales en innovatie. Daarnaast is er toenemende aandacht voor het vergroten van de merkwaarde. De belangrijkste prioriteiten met betrekking tot het personeel zijn: verhoging van de productiviteit van medewerkers, het aantrekken van nieuwe talentvolle medewerkers en het blijvend investeren in scholing & opleiding. Daarbij vormt meer dan ooit inspirerend leiderschap de sleutel tot het succes. Opvallend is dat een groot deel van de ondervraagde leiders vindt dat de huidige cultuur van de eigen organisatie niet passend is bij wat er nu nodig is.”

Lees het onderzoek.

GERELATEERDE BLOGS