15 juni 2016

Innovatie key note KAVB door Janne Vereijken

Innovatie key note KAVB door Janne Vereijken

 

Janne Vereijken gaf op 23 januari 2016 een key note op de jaarlijkse ledendag van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De key note ging over hoe de sector sneller kan innoveren met als doel om verder verduurzamen.

De bloembollenkweekteelt is de afgelopen jaren al sterk verduurzaamd met behulp van innovatie. De CO2 uitstoot is met 25% gedaald sinds 2008. De milieubelasting is met 80 % gedaald sinds 1995. De bloembollenkweekteelt is hiermee een voorbeeld voor fruit en aardappels. Er worden steeds meer groene gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld en toegepast. Er vindt duurzaam bodembeheer plaats, bijvoorbeeld door groenbemesters en speciale schimmels. Met GPS wordt iedere bol op exact de goede plek geplant. Bloembollen worden verpakt met robots uit de auto industrie. Er wordt onderzoek gedaan om met hete lucht bollen te behandelen tegen plagen. Er worden bacteriën geteeld om bij te dragen aan duurzaam bodembeheer. Met behulp van het lezen van DNA probeert men het proces van veredeling te versnellen zodat bollen gezonder en duurzamer worden en beter in kunnen spelen op vragen uit de markt. Er worden drones gebruikt om het land te controleren op droge of slecht groeiende plekken. Er wordt gebruik gemaakt van een drukirrigatiesysteem voor druppelbevloeiing. Zo wordt niet meer water dan nodig is. Telers gebruiken zonnepanelen voor duurzame energieopwekking. Tot slot wordt geëxperimenteerd met nieuwe business modellen zoals Bloomon.nl en Kas in de Rotterdamse Markthal.

 

Maar er is nog veel te doen. Denk aan resistente rassen ontwikkelen, andere reiniging dan formaline, chemievrije bewaring, biologische bestrijding tulpengalmijt door roofmijt, efficiënt gebruik gewasbeschermingsmiddelen, ketenaanpak met certificering, vergaande driftreductie, aanpakken erfemissies, zuiveren reinigingswater, terugdringen van nutriënten, chemische grondontsmetting vervangen door biologische alternatieven, inundatie op meer plaatsen mogelijk maken, energieverbruik verminderen etc.

 

Janne Vereijken heeft uiteengezet hoe de sector innovatie kan versnellen om deze doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken.

Bloembollenkweekteelt Artikel

GERELATEERDE BLOGS