Spring Company Innovatie Bootcamp

Een beproefde methode van Spring Company om in zeer korte tijd nieuwe oplossingen of proposities voor uw klanten te ontwikkelen is de Innovatie Bootcamp. Hieronder vindt u meer informatie.In de Innovatie Bootcamp worden ideeën voor nieuwe oplossingen, producten en diensten voor uw klanten bedacht en getest.

Methodiek Design Thinking

In de Innovatie Bootcamp passen we ‘Design Thinking’ toe. Dit is een innovatietechniek voor het ontwerpen van nieuwe producten, diensten, oplossingen en zelfs complexe systemen. In Silicon Valley past 30% van de start-ups design thinking toe. Corporates zoals Google, IBM en Procter & Gamble innoveren met design thinking. Ook onder publieke organisaties wordt design thinking steeds populairder.

Aanpak

Aan de Innovatie Bootcamp nemen zowel mensen van uw organisatie, uw klanten en innovatieve denkers van Spring Company deel. In de Bootcamp doorlopen we aan de hand van concrete en praktische instructies van de facilitator een mini-innovatieproces. Deelnemers (mensen van uw organisatie en het team Spring Company) krijgen de opdracht om voor een klant een nieuw product of dienst te ontwerpen. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen.

  • Inzicht in de eindgebruiker verkrijgen;
  • Probleemidentificatie (re-framing);
  • Ideeën genereren & selecteren;
  • Prototyping & testing;
  • Pitching

Deelnemers pitchen hun oplossingen aan een jury, bestaande uit uw klanten. De jury kiest een winnende innovatie. Dit competitie-element stimuleert de inzet en creativiteit van deelnemers. Bovendien vormt het oordeel van de jury extra feedback op de genereerde innovaties.

Resultaten

De output per Innovation Bootcamp bestaat doorgaans (afhankelijk van het aantal deelnemers) uit 4 tot 6 concepten voor nieuwe producten/diensten die tijdens de bootcamp al zijn gevalideerd bij klanten. Deze output wordt opgeleverd in een verslag dat een visuele en kernachtige samenvatting is van het doorlopen proces en de opbrengsten.

Key words: high energy, high creativity & fun.

Next steps

Vervolgstappen zijn verdere uitwerking en ontwikkeling van de innovaties, het maken van een business case, kwalitatieve en kwantitatieve validatie bij grotere groepen gebruikers, het uitvoeren van experimenten en implementatie. Ook bij deze vervolgstappen kan Spring Company (in samenwerking met haar partners) voorzien.

Wilt u meer weten of de mogelijkheden en aanpak? Neem contact op.

Terug naar “Innovatie”.