18 december 2020

CASE: WOZ waardebepaling

 

Aanleiding en opdracht: informatievoorziening WOZ

 

In opdracht van Gemeentebelastingen Drechtsteden werkt Spring Company i.s.m. de Staat Van Het Web aan een innovatie vraagstuk rond de WOZ. De WOZ-waarde van huizen wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Op basis hiervan worden belastingen geheven.

De vraag van de opdrachtgever Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) was:

“Op welke wijze kunnen we helder overbrengen hoe de WOZ-waarde tot stand komt? Landelijk leeft er de gedachte een verantwoordingsdocument te maken. In 15 pagina’s uitleggen dat de WOZ-waarde van je woning correct is. Onze eerste reflex in de Drechtsteden was: daar gaan we wat moois van maken. Slim uitleggen, helder geschreven, wat plaatjes erbij, en klaar! Maar is dat wel de oplossing? Wat is het probleem? Wat is de diagnose? Daarvoor heb ik Spring Company benaderd.”

De opdracht is dus het verbeteren van de informatievoorziening rondom de WOZ. Deze informatievoorziening vindt plaats via belastingaanslagen, het taxatieverslag, flyers, op websites van gemeenten in de Drechtsteden, in verschillende digitale omgevingen, klantcontactcentra etc.

 

Analyse van het probleem: een complex WOZ-proces

 

Door uitgebreid research te doen, is gebleken dat informatievoorziening het topje van de ijsberg van een complex WOZ-proces is. Problemen in de informatievoorziening zijn het gevolg van onderliggende problemen. Deze zijn gevisualiseerd in de afbeelding met de ijsberg. Eén van de belangrijkste uitdagingen is dat de GBD is een samenwerkingsverband is van verschillende gemeenten. Hierdoor zijn informatievoorziening en dienstverlening versnipperd. Maar de grootste uitdaging is nog wel dat de wet WOZ verouderd is. De wet schrijft verouderde waardebepalingsmethoden voor.  Terwijl de GBD een nieuwe, betere methode voor geautomatiseerde waardebepaling hanteert. Door het gebruik van een regressiemodel is de waardebepaling veel verfijnder en nauwkeuriger. Het taxatieverslag dat gebaseerd is op ouderwetse waardebepaling, geeft hierdoor niet goed weer hoe de waardebepaling werkelijk tot stand komt. Dit leidt tot vragen en bezwaren van huiseigenaren. Ook in de rechtszaal wordt door gemeenten niet goed gemotiveerd hoe de WOZ-waarde door middel van modelmatig waarderen tot stand komt.

Deze root causes en andere problemen (zie ijsberg) hangen met elkaar samen en er is niet 1 oplossing voor dit WOZ-vraagstuk.

 

Oplossingen

 

Spring Company werkt daarom aan verschillende oplossingen:

  • Het verbeteren van de informatievoorziening op alle communicatiemiddelen en kanalen. Op basis van de vragen en behoeften van huiseigenaren.
  • Het ontwikkelen van een multichannel contentstrategie en raamwerk voor digital governance voor de WOZ in de Drechtsteden. En het ontwikkelen van dienstverlening en communicatieorganisatie.
  • Het verbeteren van het taxatieverslag. Dat duidelijk aan de huiseigenaar uitlegt hoe de WOZ-waarde van zijn/haar woning tot stand komt met een regressiemodel. Én dat in de rechtszaal een goede motivering op het besluit vormt.

Deze oplossingen worden multidisciplinair ontwikkeld. Betrokken zijn onder andere: een contentstrateeg, een redacteur, een jurist, een ICT-deskundige, woz-specialisten, manager dienstverlening en de directie van de GBD.

To be continued….

 

Webinar WOZ case

 

In het onderstaande webinar wordt de case en onze aanpak toegelicht.

 

 

 

Innoveren met Spring Company

Spring Company begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van impactvolle innovaties.
Ontdek wat we voor je kunnen betekenen.

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company maakt organisaties toekomstbestendig met heldere strategieën: missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen en baanbrekende businessmodellen. 
Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Ontdek hoe we met jouw team een strategie maken.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS