12 december 2015

Innovatie Rijnhart Wonen

Woningcorporatie Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor de klantgroepen die dit het meest nodig hebben. “De klanten die ons het meest nodig hebben, zijn klanten die op basis van inkomen niet op een andere wijze aan een huurwoning kunnen komen. Daarnaast richten we ons op bijzondere doelgroepen: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, statushouders of anderen die door hun persoonlijke situatie niet of nauwelijks zelf een woning kunnen vinden”.

 

Rijnhart Wonen heeft in 2015 een langjarige overeenkomst gesloten voor het planmatig onderhoud van haar bezit met een tweetal partijen: Van der Snoek Verantwoord Vastgoed Onderhoud en Pasman Integraal Vastgoedonderhoud. In het getekende contract en SLA- overeenkomst zijn bindende KPI’s afgesproken om de samenwerking te meten en te monitoren. Eén van deze KPI’s betreft innovatie door onderlinge samenwerking.
Spring Company begeleidt betrokken partijen bij het gezamenlijk ontwikkelen van een innovatiestrategie, een innovatieagenda en het opzetten van de innovatieprojecten voor Rijnhart Wonen. Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijke innovatieve propositie voor andere woningcorporaties.

GERELATEERDE BLOGS