19 december 2015

Strategie DOK DELFT

DOK Delft is als een van de meest vooruitstrevende bibliotheken van Nederland en centrum voor taal- en cultuureducatie een openbare, herkenbare en laagdrempelige voorziening.
Door samen te gaan met de afdeling onderwijs van VAK (Vrije Academie voor de Kunsten) worden krachten gebundeld en ontstaat er een unieke samenwerking. DOK Delft wordt daarmee de centrale plek voor het aanbod van kunst- en cultuureducatie en leesbevordering aan de Delftse jeugd, hun ouders, grootouders en leerkrachten.

DOK Delft wil bijdragen aan een leerrijke omgeving: zowel thuis en op school als in de vestigingen. Dit met het doel om kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling en hen te motiveren om met plezier met lezen en creativiteit bezig te zijn.

Naast een grote taak voor kinderen en jongeren richt DOK zich op de volwassenen met een actuele compacte collectie, zijn alle gewenste titels opvraagbaar en zijn veel titels conform wens en gebruik digitaal verkrijgbaar.

De (nabije) toekomst van DOK Delft en De VAK stond in financieel opzicht al onder druk en vorig jaar zijn beide organisaties ook nog eens geconfronteerd met voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies.

In opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoeken tonen aan dat er één sterke toekomstbestendige organisatie kan ontstaan als DOK en De VAK Onderwijs opgaan in een nieuw Centrum voor taal- en cultuureducatie. Dit biedt een unieke kans om zowel de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren als te investeren in een stevig fundament voor de toekomst.

Spring Company heeft in samenwerking met 0to9 DOK begeleid bij de ontwikkeling van een toekomstbestendige strategie.

 

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company begeleidt directies en strategieteams bij de ontwikkeling van heldere strategieën voor het realiseren van ambities. Van missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen tot baanbrekende businessmodellen. 
Lees meer over het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie met Spring Company.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS