3 juli 2016

Innovatie Bootcamp bij 216 Accountants

Per 1 april 2015 is KPMG MKB zelfstandig verder gegaan als 216 Accountants. Een verzelfstandiging die het mogelijk maakt te groeien, te vernieuwen en niet alleen vooruit, maar ook vérder te kijken.
Spring Company heeft een Innovatie Bootcamp gegeven bij 216 Accountants. Aan de Innovatie Bootcamp deden managers, medewerkers en klanten (ondernemers) mee. De innovatieopdracht was het ontwerpen van nieuwe diensten voor uiteenlopende klantsegmenten van 216. De Innovatie Bootcamp heeft als doel om de dialoog aan te gaan met ondernemers. Om te weten wat er speelt, inzicht te krijgen in wensen/behoeften van klanten en hierop in te spelen met nieuwe diensten.

GERELATEERDE BLOGS