7 augustus 2014

Rabobank Nederland

Spring Company heeft de afdeling SIOB A&A van de Groep ICT van Rabobank Nederland begeleid bij haar jaarplancyclus. Centraal stonden positionering van de afdeling, het formuleren van missie, doelen en acties en het structureren van het dienstenaanbod. Visualisatie was een effectieve manier om de dienstverlening letterlijk in kaart te brengen en een helder beeld te schetsen van de complexe materie.

Spring Company heeft effectieve en aansprekende methodes en werkvormen voor het bepalen van strategie, positionering, missie en doelen. De methodes en werkvormen zijn creatief en out-of-the box(Mireille Brooijmans, manager)

 

Lees meer over strategie

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company begeleidt directies en strategieteams bij de ontwikkeling van heldere strategieën voor het realiseren van ambities. Van missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen tot baanbrekende businessmodellen. 
Lees meer over het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie met Spring Company.

GERELATEERDE BLOGS