25 juli 2014

Scenario planning Gemeente Rotterdam

Spring Company begeleidt de Directie Veiligheid van Gemeente Rotterdam bij het ontwikkelen van toekomstscenario’s ten behoeve van het nieuwe veiligheidsbeleid van de stad.
Toekomstscenario’s zijn een strategisch instrument om met onderzekerheden om te gaan. Onze wereld is altijd al in beweging geweest, maar tegenwoordig lijken veranderingen sneller dan ooit te gaan. Denk aan de uiteenlopende economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich momenteel voordoen. Grote veranderingen met een hoge impact zorgen voor een hoge onzekerheid waaronder managers moeten beslissen.

Scenarioplanning biedt houvast voor een toekomstbestendige strategie.  Het helpt om de kwaliteit van strategisch denken te verhogen en ‘oud’denken los te laten. Scenarioplanning geeft inzicht in toekomstige kansen en bedreigingen. Je vormt verschillende beelden van mogelijke toekomsten. Deze toekomstscenario’s gebruik je als input om betere beslissingen voor je organisatie te maken. Zo kun je flexibel anticiperen op ontwikkelingen die zich voordoen.

Ook helpt het proces van scenarioplanning een organisatie om een gezamenlijk referentiekader te ontwikkelen. De scenario’s vormen hierbij een helder communicatie-instrument om strategisch bewustzijn in de organisatie te creëren.

“Janne is a great scenario analysist and will help you and your organization to think in a different but well organized way about the future.” Joyce van der Vlies, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

 

Lees meer over strategie

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company maakt organisaties toekomstbestendig met heldere strategieën: missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen en baanbrekende businessmodellen. 
Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Ontdek hoe we met jouw team een strategie maken.

GERELATEERDE BLOGS