28 september 2020

Technology Roadmap – Groothuis Bouw

 

Janne Vereijken begeleidt Groothuis Bouw bij de ontwikkeling van een technology roadmap.

Een technology roadmap is een holistische en gestructureerde lang termijn agenda voor innovatie. Het toont de toekomstvisie en positionering van een organisatie en met welke nieuwe technologieën wordt voorzien in klantbehoeften. Daarnaast verbeeldt een innovatieroadmap de projecten, programma’s en acties die op korte en lange termijn moeten worden geïnitieerd om de toekomstvisie te realiseren.

Innoveer slimmer

Nog vaak is innovatie ad hoc of opportunity-driven. Maar innoveren zonder een goede innovatiestrategie brengt risico’s met zich mee:

  • Het innovatieportfolio draagt onvoldoende bij aan de toekomst van je organisatie
  • Innovaties voldoen niet aan de verwachtingen
  • Projecten worden te vroeg of juist te laat gestopt
  • Innovatie heeft geen of onvoldoende draagvlak

Hierdoor gaan tijd, geld en motivatie verloren. En, waardevolle kansen blijven liggen.
Spring Company vergroot de ROI van innovatie door de ontwikkeling van steekhoudende innovatiestrategieën, portfolio’s en roadmaps. Hiermee maak je duidelijk hoe innovatiedoelen worden gerealiseerd en creëer je een lange termijn agenda voor de ontwikkeling van producten en technologieën. Ontdek hoe wij een innovatiestrategie of roadmap met je maken .

GERELATEERDE BLOGS