Workshop ‘Meer inzicht, meer inkomsten’ voor musea

In samenwerking met onderzoeksbureau Panteia geeft Spring Company op dinsdag 10 september 2013 de workshop ‘Meer inzicht, meer inkomsten – Business model innovatie en publieksonderzoek voor musea”.
Door bezuinigingen en teruglopende subsidies staat de financiering in de culturele sector onder druk en wordt het genereren van inkomsten steeds belangrijker. Deze workshop is bedoeld voor musea die hun verdien- en business model willen vernieuwen. U leert werken met het door Alexander Osterwalder ontwikkelde Business Model Canvas. Een verdienmodel staat namelijk niet op zichzelf, het is altijd onderdeel van het gehele business model. Het Business Model Canvas maakt op een visuele manier inzichtelijk hoe organisaties economische en maatschappelijke waarde creëren en dit weten te behouden.

In de workshop krijgt u praktische handvatten aangereikt om met behulp van het Business Model Canvas zelf uw business model te vernieuwen. Een waardevolle techniek is het innoveren door middel van klantinzicht. Klantinzicht biedt namelijk een belangrijke leidraad om beter met de juiste diensten en producten in te spelen op de wensen van bestaande en nieuwe klanten, (potentiële) doelgroepen beter en gemakkelijker te bereiken en passende relaties met hen aan te gaan. In deze workshop leert u op praktische wijze hoe u diepgaander begrip kunt ontwikkelen van de omgeving, het gedrag en de wensen van uw klanten en hoe u dit kunt verzilveren.

 

 

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company maakt organisaties toekomstbestendig met heldere strategieën: missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen en baanbrekende businessmodellen. 
Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Ontdek hoe we met jouw team een strategie maken.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS