Janne Vereijken

19 juni 2015

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken.
Spring Company heeft Het Verbond van Verzekeraars begeleid bij het ontwikkelen van de strategie voor een nieuwe business unit die per 1 juli 2015 van start gaat. De business unit omvat een clustering van activiteiten en diensten die staan voor actualiteit, relevantie, verbinding en inspirerend zijn voor verzekeraars. Het Insurance Lab, themabijeenkomsten, webinars, inspiratiesessie, e-learning, innovation games voorzien leden van de nodige kennis en kunde om de core business, verzekeren in welke vorm dan ook, te kunnen uitoefenen. Nu en in de toekomst.

 

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company begeleidt directies en strategieteams bij de ontwikkeling van heldere strategieën voor het realiseren van ambities. Van missies met purpose, moonshot ambities, sterke positioneringen tot baanbrekende businessmodellen. 
Lees meer over het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie met Spring Company.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS