Janne Vereijken op stakeholderbijeenkomst Trudo

28 april 2023

Visie, strategie & moonshots Trudo

Opdrachtgever Trudo is een eigenzinnige ambitieuze club binnen woningcorporatie land die altijd net even anders doet. Spring Company heeft geadviseerd bij het formuleren van moonshot ambities voor de toekomstvisie van Trudo. Door het stellen van zeer ambitieuze doelen wil Trudo ook de komende jaren creativiteit, innovatie en energie losmaken, zowel in de organisatie als bij samenwerkingspartners. We hebben nagedacht over stevige, relevante, inspirerende en meetbare ambities en de strategieën om ze realiseren.

Iedereen wil zoveel mogelijk betaalbare en duurzame woningen bouwen. Maar hoe je dat in tijden met hoge bouwkosten, lagere rentes, beperkte grondposities, een stikstofcrisis, weinig capaciteit bij de gemeente en de financiële ratio’s waarbinnen je moet opereren? En hoe snel ga je verduurzamen als de sector in 2035 CO2 neutraal wil zijn, maar je gemeente in 2025? En wat is precies ‘betaalbaar’ en met welke instrumenten kun je de betaalbaarheid beïnvloeden?

Afgelopen week hebben we hebben de conceptvisie met moonshot ambities gepresenteerd aan alle stakeholders van Trudo. Om feedback te krijgen en om partners uit te nodigen de ambities samen te verwezenlijken. Innoveren doe je ten slotte niet alleen…

Visie en strategie ontwikkelen met Spring Company

Spring Company begeleidt directies en strategieteams bij de ontwikkeling van heldere strategieën voor het realiseren van ambities.
Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Lees meer over strategieontwikkeling met Spring Company.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS