15 juni 2023

Visie en Strategie voor HDI Global SE

Spring Company heeft begeleid bij de ontwikkeling van een visie en strategie voor HDI Global SE. Hieronder het doel, de aanpak en behaalde resultaten.

DOEL

Het doel was om toekomstvisie te creëren met een nieuwe ambitie en onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Het bedrijf wilde een nieuwe duidelijke richting voor de toekomst.

AANPAK & RESULTAAT

1. Inzicht verkrijgen
We begonnen met een grondige analyse van de verzekeringsmarkt en de industrie, inclusief trends, concurrenten en de behoeften van klanten. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en mogelijke kansen en bedreigingen.

2. Creëren van de visie
Op basis van het verzamelde inzicht is met het leiderschapsteam een nieuwe visie ontwikkeld. Hierbij zijn vragen beantwoord als: Hoe gaan we ons onderscheiden van de concurrentie? Met welke positionering kunnen we talent aantrekken en behouden? Hoe hard willen we groeien? In welke markten liggen kansen? Etc.

In het kort samengevat was het resultaat: een visie die HDI positioneert als een vooruitstrevende en innovatieve partner in duurzaamheid, die samen met klanten co-creëert om de energietransitie te realiseren, de circulaire economie op te bouwen en Nederland klimaatadaptief te maken. Hoewel veel verzekeraars bekendstaan als traditionele en risicomijdende partijen die terughoudend zijn bij het verzekeren van innovaties en nieuwe technologieën, onderscheidt HDI zich als een verzekeraar die de transitie juist wil versnellen. Ze zijn actief op zoek naar mogelijkheden en oplossingen in plaats van obstakels, en willen de beste verzekeringsoplossingen bieden voor bijvoorbeeld waterstof, elektrificatie, recycling en zonnepanelen. Een treffend voorbeeld van deze vooruitstrevendheid is hun betrokkenheid bij het verzekeren van The Ocean Cleanup.

3. Strategische pijlers en initiatieven vaststellen
Na het creëren van de toekomstvisie is uitgedacht met welke strategie de visie gerealiseerd gaat worden. Dit resulteerde in vijf strategische pijlers:

  • De Beste Oplossing: innovatie op verzekeringstechnisch vlak waarmee nieuwe risico’s en projecten verzekerbaar worden.
  • Trusted Advisor: de optimale samenwerking met klanten, brokers en andere verzekeraars om duurzaamheid (snel) te verzekeren.
  • Een Sterk Merk: communicatie rondom de positionering en het thought leadership van HDI
  • Operational Excellence: soepele processen en slimme dataverwerking die het werk beter en efficiënter maken
  • Wij Zijn HDI: de benodigde competenties en cultuur voor de koploperspositie

Elk strategisch initiatief is in sessies met het management en medewerkers verder uitgewerkt. De input van medewerkers is meegenomen in de ontwikkeling van plannen voor elk initiatief.

4. Roadmap en actieplan opstellen
Om de strategische doelstellingen te bereiken, is een roadmap uitgewerkt met acties en verantwoordelijkheden. Hierbij hielden we rekening met de beschikbare middelen en de prioriteiten van HDI Global.

Testimonial

I highly recommend Janne for her exceptional guidance in our strategy formation process. Over the course of several months, she demonstrated an impressive ability to quickly grasp the essence of our industry, asking insightful questions that pushed our thinking forward. Janne’s presence challenged us to broaden our perspectives and refine our ideas, resulting in a more robust and focused strategy.

What truly sets Janne apart is her unique approach and fresh perspective. She skillfully translated the outcomes of our discussions into concrete steps and key performance indicators (KPIs) to measure success. Her keen understanding of business transformation helped us navigate the complexities.

If you’re seeking someone to accelerate your business transformation, I wholeheartedly endorse working with Janne. Her expertise and guidance will undoubtedly propel your organization forward.

Sharon van Herel – Dam, Managing Director, HDI Global NL

Zet koers in de nieuwe economie

Spring Company maakt organisaties toekomstbestendig met heldere strategieën. Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Lees meer over strategieontwikkeling met Spring Company.

Lees meer over strategie

GERELATEERDE BLOGS